Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Hem ulusal hem de uluslararası arenada üzerimize düşeni yerine getiriyoruz.

Yüksek sorumluluk duygusu, kurumsal değerlerimizden biridir. Bu sorumluluk duygusu, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın yanı sıra bir bütün olarak toplumu da kapsamaktadır. Borsada işlem gören büyük bir şirket olmasak da, elimizden geldiğince çok iyilik yapmak istiyoruz.

2017 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk konusuna kendimizi adamış bulunuyoruz. Her yıl, corporate benefits, seçilen projeleri bağış yaparak desteklemektedir. Hedef grubun uzun süre faydalanabileceği kalıcı bir şey yaratmak bizim için özellikle önemli.

Dünyayı her gün biraz daha iyi bir yere dönüştürdüğümüzde içimiz sevinçle doluyor.

Kanıtlanabilir

Biz, iklim pozitif bir şirketiz.

Corporate Benefits Csr Klimaschutzprojekt

corporate benefits'in karbon ayak izi ne kadar büyük? Biz de bunu tam olarak bilmek istedik ve ofislerimizi analiz etmesi için bağımsız sertifikasyon kuruluşu Climate Extender GmbH'yi görevlendirdik. Belirlenen değerin %200'ünü iklim koruma projelerinde hisse satın alarak dengeledik. Bu şekilde "İklim Pozitif Şirket" sertifikasını aldık.

Hisselerimizle örneğin Sierra Leone, Kenya, Uganda ve Hindistan temiz su, yeniden ağaçlandırma, biyokütle yoluyla enerji ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik iklim koruma projeleri aracılığıyla Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekliyoruz. Tüm projeler Altın Standart ile uyumludur. Bu, CO2 azaltımına kanıtlanabilir bir şekilde katkıda bulundukları ve yerel çevrenin yanı sıra nüfusun sosyal sorunları için de faydalı oldukları anlamına gelir.