KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

www.corporate-benefits.com.tr (bundan sonra ‘’Web Sitesi’’ olarak anılacaktır.) Corporate Benefits Turkey Internet Pazarlama Platformu Aracılık Hizmetleri A.Ş. ’ye aittir (bundan sonra ‘’cb Turkey’’ olarak anılacaktır.) ve kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği için cb Turkey’in benimsediği ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, cb Turkey tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığında; bu gizlilik sözleşmesindeki esasları okuduğunu, kişisel verilerin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığını, işbu gizlilik prosedürünün ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

cb Turkey’in vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanan Kullanıcı’dan elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası"nda (bundan sonra ‘’Gizlilik Politikası’’ olarak anılacaktır.) belirtilen şartlara tabidir. Kullanıcı, cb Turkey’e ait Web Sitesi’ni ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası“nda belirtilen şartları kabul etmektedir.

cb Turkey, Kullanıcı’lar tarafından sağlanan gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.
 

I. Toplanan Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemi
 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Kapsamı

1.1 cb Turkey olarak, esas prensibimiz Kullanıcı’larımızdan kişisel verileri yalnızca işlevsel bir Web Sitesi ile içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu ölçüde toplar ve kullanırız. Kullanıcı’larımızın kişisel verilerinin toplanması ve kullanılması, yalnızca Kullanıcı’nın onayı ile düzenli olarak gerçekleşir. Fiili nedenlerle önceden onay alınmasının mümkün olmadığı ve verilerin işlenmesine kanuni hükümler tarafından izin verildiği durumlarda bir istisna uygulanmaktadır.

2. Veri İşlenmesinin Hukuki Dayanağı

2.1 Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibi olan Kullanıcı’larımızın onayını aldığımız sürece, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra ‘’KVKK’’ olarak anılacaktır.) sair hükümleri kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür.

2.2 KVKK’nun 5/1-c bendi, cb Turkey’in ile veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak teşkil etmektedir.

2.3. cb Turkey’in tabi olduğu hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, KVKK’nun 5/1-ç bendi hukuki dayanak teşkil etmektedir.

2.4. Veri işlemenin cb Turkey meşru bir menfaatini korumak için gerekli olması ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri cb Turkey’in menfaatlerinden daha ağır basmıyorsa, KVKK’nun 5/1-f bendi yasal dayanak teşkil eder.

3. Kişisel Verilerin Kapsamı

3.1 İşbu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında dijital ortamda Web Sitesi’ne aşağıdaki verileri sağlar.

3.2 Kişisel veriler, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne üyeliği ile açık rızası alınarak; Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği dolaşma hareketleri çerez aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kullanıcı, kayıt sırasında paylaşmış olduğu bilgileri, dileği zaman güncelleme, değiştirme ve silme hakkına sahiptir.

Kişisel verileri Web Sitesi üzerinde kullanıcının açık rızası dahilinde kişisel olarak veya çerezler üzerinden anonim olarak toplanmaktadır;

a) Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi
b) Kullanıcının işletim sistemi
c) Kullanıcının IP adresi
d) Erişim tarihi ve saati
e) Web Sitesi aracılığıyla kullanıcının sistemi tarafından erişilen web siteleri
f)  Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu veriler, Kullanıcı’nın diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

Bir kupon kodu oluştururken, kötüye kullanıma (örneğin ticari yeniden satış) karşı korumak için aşağıdaki kişisel verileri 1 yıl boyunca saklarız:

a) Kupon Kodu
b) Teklif
c) Kupon kodunun sunulduğu şirket portalı
d) İsim, soy isim
e) Kullanıcı’nın e-posta adresi
f)  Kupon kodunun Üretim zamanı (tarih ve saat)
g) Kullanıcı’nın IP adresi

Bunların dışında Web Sitesi’nin işleyebilmesi ve hizmet sunabilmesi amacıyla aşağıdaki veriler de toplanmaktadır;

a) Kullanıcının gezinti tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretçileri-bilgileri, IP no-adresi, konum, işletim sistemi, sisteme giriş, görüntülenme süresi, beacon bilgisi)
b) Kullanıcının kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgileri, alışveriş tercihleri, demografik bilgileri
c) Web Sitesi’nde Satıcı firmalar tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin tercih bilgileri,
d) Satın alınan malların ve/veya hizmetlerin teslim edilmesi için adres bilgileri,
e) Kullanıcıya ilave teklif ve kupon sunma amaçlı Çerezler üzerinden Web Sitesi üzerinde gerçekleştirilen hareketler ve arama geçmişi

3.3 Kullanıcı, Web Sitesi’ne üyelik veya hizmet alma sırasında sağladığı verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılır. Kullanıcı’dan istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Kullanıcının gerekli kimlik bilgilerine ek olarak, T.C. kimlik numarası veya şirketine ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da siteye kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgiler onaylandıktan sonra cb Turkey veritabanında korunacaktır.
 

II. Verilerin Kullanım Amacı


1.  cb Turkey, işbu Gizlilik Politikası’nın 2. Maddesinde belirtildiği üzere, sair mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kullanıcıların kişisel bilgilerini kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Toplanılan bilgilerin kullanım amacı aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır;

a)  Kullanıcının kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
b)  Kullanıcıya doğru öneriler sunma ve alışveriş deneyimini zenginleştirme ve kişiselleştirme
c)  Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanı üçüncü kişilerle paylaşma,
d)  Web Sitesi’nde mal ve hizmet sunan Satıcı’ların Web Sitesi üzerinden kullanıcılara reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmesine olanak tanıma,

Ve bunlarla beraber KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan cb Turkey’in haklarını kullanabilmesi.

Yukarıda sayılanlar dışında başka amaçlar için kullanıcı verilerinin işlenmesi yasal çerçevede ve/veya "cb Turkey Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası"nda belirtilen kapsama dahil olarak gerçekleşmektedir.
 

III. Çerez Politikası ve Kapsamı

 

1.  Çerez, ziyaret edilen bir web sitesi tarafından Kullanıcı’nın bilgisayarında depolanan bilgilerdir. Çerezlerin kullanım amacı; Kullanıcı’nın yaptığı tercihleri hatırlamak, Web Sitesi’nin performansını arttırmak ve Web Sitesi kullanımını kişiselleştirmektir. Bu kullanım parola kaydeden ve Web Sitesi oturumunu sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyarette birden fazla kez parola girilmesine gerek duymayan çerezleri ve Web Sitesi daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

1.2 Çerez kullanımı, kullanıcının tarayıcısının ayarlar kısmından kapatılabilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme ve halihazırda bulunan Çerezleri silme imkânı her zaman saklıdır.

1.3 Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:

a) Kullanıcı tanımlamasına izin veren bir kimlik

b) Kullanımla ilgili istatistiksel veriler toplamak ve buna göre avantajlı teklifleri geliştirmek için Web Sitesi’nde Webtrekk GmbH'nin hizmetlerini ve çerezlerini de kullanıyoruz. Webtrekk'ten alınan rakamlar, bir şirket platformunda "meslektaşlardan gelen en iyi 5 teklifi" göstermek için kullanılır. Webtrekk GmbH, web kontrol yazılımı alanında veri koruması için TÜV Saarland tarafından onaylanmıştır.

c) Kullanıcı tarafından Web Sitesi’ne her erişildiğinde, kayıt işlemi sırasında Kullanıcı’nın tarayıcısı tarafından iletilen web kontrolü için bazı bilgiler toplanır ve değerlendirilir. Toplanan veriler aşağıda sayılmıştır;
c.1) İstek (istenen dosyanın dosya adı)
c.2) Tarayıcı türü/versiyonu (örn. Internet Explorer 6.0)
c.3) Tarayıcı dili (ör. Türkçe)
c.4) Kullanılan işletim sistemi (örn. Windows XP)
c.5) tarayıcı penceresinin iç çözünürlüğü
c.6) ekran çözünürlüğü
c.7) JavaScript aktivasyonu
c.8) Java'yı açma / kapatma
c.9) Tanımlama Bilgileri Açık / Kapalı
c.10) renk derinliği
c.11) Yönlendiren URL (önceden ziyaret edilen sayfa)
c.12) Coğrafi tanımlama için kısaltılmış IP adresi
c.13) erişim zamanı
c.14) Web Sitesi üzerindeki tıklamalar

d) Webtrekk, Kullanıcı’ya ait IP adresini yalnızca kısaltılmış (anonimleştirilmiş) bir biçimde kaydeder ve yalnızca oturum tanıma, coğrafi konum belirleme ve siber saldırıları savuşturmak için kullanır. IP adresi daha sonra derhal tekrar silinecek ve böylece toplanan veriler anonim kalacaktır. Aşağıdaki tanımlama bilgileri Webtrekk nezdinde toplanır:

d.1) Oturum çerezi (oturum tanıma için)

Daha fazla bilgi Webtrekk GmbH web sitesinde bulunabilir, Robert-Koch-Platz 4 10115 Berlin, www.webtrekk.com.


IV. Kullanıcı Kaydı

 

1.  Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

1.1 Kullanıcılar Web Sitesi’ne kayıt işlemi gerçekleştirirken kişisel verilerini sisteme kaydetmektedirler. Kaydedilen veriler bir maske programı marifetiyle cb Turkey’e iletilir ve saklanır. Kayıt işleminin bir parçası olarak, kullanıcının bu verilerin işlenmesine ilişkin onayı alınır. Verilerin üçüncü taraflara aktarımı gerçekleşmez.

1.2  Web Sitesi’nde belirli içerik ve hizmetlerin sağlanması için Kullanıcı’nın kaydı gereklidir. Kaydolan Kullanıcı, avantajlı ve Web Sitesi’ne özel teklifler için Web Sitesi’ne erişim kazanır. Bu tamamen Web Sitesi’ne özel olarak sunulan avantajlı tekliflerden oluşmaktadır. Bir çalışan bu teklifleri kabul ettiğinde (Web Sitesi üzerinden tıkladığında), anında ve anonim olarak ilgili Satıcı’nın sitesine yönlendirilir.

1.3. Kullanıcı, böylelikle veri koruma hususunda Satıcı’nın sorumluluk alanına iletilir. İlgili sözleşmenin ifası için üçüncü taraf şirketler tarafından Kullanıcı’lardan toplanan veriler, üçüncü taraf şirketler veya onların sözleşmeli ortakları tarafından işlenir. Kullanıcı, yalnızca bir ürün gerçekten satın alındığında, satın alma için olağan kişisel verileri sağlar ve böylece Satıcı ile yasal işlem yapar. Bu noktada da cb Turkey tarafından herhangi bir veri iletilmez ve Satıcı, Kullanıcı’nın hangi şirkete nezdinde Web Sitesi’nden yararlandığı konusunda herhangi bir sonuca varamaz. cb Turkey tarafından Kullanıcı’nın faaliyetleri ve satın almaları ile ilgili hiçbir kişisel veri işlenmemektedir. Kayıt sırasında kişisel verilerin toplanmasının amacı, kullanıcı tanımlama ve adresleme, destek talepleri, yasal kanıtlar, pazarlama ve hedef kitle analizi ve kaydedilen tekliflerin görüntülenmesi için kullanılır.
 

V. İzinli Elektronik İleti Gönderimi

 

1. Kullanıcı, işbu "cb Turkey Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası" ve İletişim İzni’ni kabul etmekle; cb Turkey ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verilerin, kullanıcıya çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kullanıcıya özel indirim kodu, kupon ve promosyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktadır.

1.2 Kullanıcının üyeliğin ayarlar kısmından iletişim izinlerini değiştirme veya kaldırma hakkı; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile güvenceye alınmıştır.
 

VI. Kişisel Verilerin Depolanması ve Korunması

 

1.  Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında cb Turkey’in çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir. KVKK uyarınca, elde edilen kişisel veriler cb Turkey tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Kullanıcılar tarafından verilen/edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler; bilgi ve işlemin mahiyetine göre cb Turkey sistemleri ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

3. Web Sitesi kullanımlarında (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları cb Turkey’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak kullanıcı – satıcı arasında gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı “numarası” ve "şifresi" gibi bilgiler cb Turkey tarafından görülmez ve kaydedilmez.

4. cb Turkey platformuna üyelik, Satıcı’ların avantajlı tekliflerini görüntüleme ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, varsa kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 

VII. Verilere Erişimi Olanlar

 

Kullanıcı’ların, cb Turkey’e ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri, işbu sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla cb Turkey’in işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında ve yasaya uygun şekilde bu veriler paylaşılabilir, yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

IIX. Kullanıcı Hakları ve Verilere Erişim Hakkı
 

1. Kullanıcı, cb Turkey’e başvurarak kendisiyle ilgili;

2. Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini cb Turkey’e ait e-posta adresi olan destek@cbturkey.com adresine gönderebilir. Bunun dışında ayrıca, Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Dış Kapı No: 2B, Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No: 187-188 Ataşehir/ İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. cb Turkey, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, cb Turkey, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Söz konusu haklarla ilgili iletişim, kişisel veri sahipleri tarafından KVKK kapsamında 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

IX. Sözleşmenin Kabulü veya Reddi Halinde Kişisel Verilerin Durumu
 

1. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cb Turkey’e sağladığı kişisel verilerinin işbu sözleşme çerçevesinde belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişiler ile paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.

2. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.

3. Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin cb Turkey tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

4. cb Turkey ve Web Sitesi üzerindeki faaliyetlerde, KVKK’na göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, cb Turkey adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

 

X. Verileri Saklama Süresi
 

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, cb Turkey hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. Cb Turkey hizmetlerini üye olmadan kullanan Kullanıcıların verileri sadece çerez üzerinde; çerez süresince tutulacak olup; 3 seneden fazla süre cb Turkey hizmetlerini kullanmamış Web Sitesi’ne kayıtlı Kullanıcı’nın verileri silinecektir. İlaveten, Kullanıcı ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

 

XI. Verilerin Doğruluğu
 

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kaydolmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak zararlardan cb Turkey sorumlu değildir.

 

XII. Sistem Güvenliği
 

cb Turkey, Web Sitesi’nin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Cb Turkey, Web Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanı sıra Kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Kullanıcının cb Turkey’e ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından veya veri kayıplarından kullanıcının kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

XIIV. Üçüncü Sitelere Bağlantı Verilmesi
 

cb Turkey tarafından işletilmeyen diğer ve Web Sitesi üzerinden erişim sağlanan üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar ziyaret edildiğinde, o sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşullarından ve uygulamalarından cb Turkey sorumlu değildir.

 

XIV. Şifrenin Güvenliği ve Sorumluluk
 

Web Sitesi’ne giriş yapılabilmesi için kayıt sırasında oluşturulacak şifrenin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresi cb Turkey sistemlerinde kaydedilmemektedir. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir. Şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda cb Turkey sorumluluk kabul etmez.

 

XV. Sözleşmede ve Sistem Özelliklerinde Değişiklik
 

1. cb Turkey, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

2. cb Turkey, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

 

XVI.     Garanti Etmeme
 

cb Turkey, servisleri olduğu gibi sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma, sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından cb Turkey sorumlu değildir.

 

XIIX.    Uyuşmazlık Çözümü
 

Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleridir.